Muzej maketa As će u 2020.godini pripremiti izložbu posvećenu godišnjici Bitke za Britaniju kao i događajima koji su prethodili kao što je Bitka za Francusku i Bitka za Norvešku.

Stajnaka i kontrolni toranj – Muzej maketa As

Naš plan je da predstavimo avione i jedinice koje su učestvovale u ovoj borbi. Takođe biće predstavljeni i najpoznatiji piloti, komandati kao i ceo tok bitke i uloge vođa Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, SSSRa i SAD…

Spitfajeri u letu – 1940.godina Bitka za Britaniju