U rano jutro 22.juna 1941.godine nacistička Nemačka je napala Sovjetski savez bez objave rata. Nemci su za napad prikupili skoro 4 miliona vojnika, oko 3.500 tenkova, oko 5000 aviona, 20000 artiljerijskih oruđa, 600.000 motornih vozila i jednak broj konja. Nemačke trupe su organizovane u tri grupe, grupa armija “Sever”, grupa armija “Centar” i grupa armija “Jug”. Severna grupa je trebala da zauzme Lenjingrad, južna Kijev i Sevastopolj a centralna Smolensk i Moskvu.

Ključna nemačka prednost je bila dobro uvežbana taktika blickriga, gde su oklopne jedinice napredovale duboko u neprijateljsku teritoriju uz podršku avijacije. Nemački napad je bio efikasan i uništavajući. Za nemački plan ključno je bilo uništenje sovjetske avijacije što je trebalo izvesti u prva dva dana rata. 

Nemačka avijacija je napala sovjetske aerodrome već u 3 časa 22.juna. Napad je bio uspešan za Nemce, na aerodromu Pinsk je uništeno više od 40 SB-2 bombardera, velike gubitke je imala i 10.mešovita vazduhoplovna divizija koja je izgubila 46 lovaca I-153 i I-16. I druge jedinice su imale sliče gubitke. Sovjetski odgovor je bio masovan, ali nažalost pogrešan. Dato je naređenje da svi raspoloživi bombarderi polete u kontranapad. No, bombarderi nisu imali lovačku pratnju što će olakšati posao nemačkih presretača. Nemački lovački pukovi su ubeležili veliki broj obaranja. Piloti iz sastava JG 53 su prijavili obaranje 74 sovjetskih aviona uz gubitak od dva aviona, piloti JG 51 su oborili 67 aviona, JG 54 još 45 i tako redom. Nemački izveštaji su prijavili uništenje oko 1.800 sovjetskih aviona u prvom naletu i dodatnih 700 u drugom naletu uz gubitak od 35 aviona. Neke od nemačkih jedinica su pretrpele neočekivane gubitke. Tako je 55.bombarderski puk izgubio 10 bombardera He-111, dok je 51.bombarderski puk u jednom danu izgubio 15 bombardera Ju-88.

Sovjetski piloti su se borili hrabro, često primenjujući “Tarantan” (ratni ovan) da bi oborili nemačke avione. Sovjetska avijacija je 1.jula na centralnom frontu imala svega 60 borbenih aviona. Iako je dosta aviona uništeno na zemlji sovjetska avijacija je prvog dana rata imala oko 6.000 borbenih letova dok su nemački piloti imali skoro dva puta manje 2.272 borbena leta. I narednih dana su vođene žestoke borbe, a po sovjetskim podacima vazduhoplovstvo je u prva tri dana rata izgubilo 3.922 aviona. Samo 24.juna nemačka avijacija je uništila 557 sovjetskih aviona, kao i 105 tenkova. Nemačke snage su do 12.jula uništile 6.857 sovjetskih avionu uz gubitak od 550 ništenih i 336 oštećenih aviona. Nemci su u julu bombardovali Moskvu, a sovjetska avijacija je bombarderima DB-3 u deset napada na Berlin bacila više od 300 tona bombi. 

Sovjetsko vazduhoplovstvo je reorganizovano, Mnogi oficiri su smenjeni, a jedan broj je izvršio i samobistvo zbog teških gubitaka. Raspoloživi lovački avioni su koncentrisani kako bi se zaštitili Kijev, Lenjingrad, Moskva i Murmansk.

U julu je sovjetska industrija na front poslala 900 novih borbenih aviona, dok je nemačka avijacija izgubila 1.284 borbenih aviona. Tokom borbi za Smolensk nemačka avijacija je imala više od 12.000 borbenih letova dok je sovjetska avijacija imala 5.200 borbenih letova. 

Sovjetska industrija je tokom avgusta i septembra premeštena istočno od Moskve i već u jesen 1941.godine proizvodnja aviona je obnovljena. Do kraja 1941.godine sovjetsko vazduhoplovstvo će početi da dobija sve više borbenih avion. SSSR će dobiti i veliku pomoć po Zakonu o zajmu i najmu što će krajem 1942.godine doneti prevlast Sovjetskom savezu. 

Sovjetska avijacija je uspela da izdrži nemački napad, da opstane i da u narednom periodu postane jedno od najzančajnijih oružja sovjetske pobede nad fašizmom. Lovci lavočkina i Jakovljeva će se dobro pokazati u dvobojima sa meseršmitima i fokevulfovima. Jurišnik Il-2 će biti strah i trepet za nemačke motorizovane jedinice i presudno će uticati u borbama tokom 1942 – 43.godine.