Armee de l’Air je 1934.godine raspisala konkurs za novi lovački avion. Firme Devoatin, Njuport, Moran-Solnije i Bloh su učestvovale na konkursu. Blohov projekat MB-150 nije čak ni ušao u uži izbor, jer prototip nije uspeo da poleti.

Izvor Wikipedia – L’Aéronautique, décembre 1938

Početkom 1937.godine Marsel Bloh je preradio osnovni projekat MB-150. Ugrađen je jači motor Gnome Rhone 14 od 940 KS i trokraka elisa fiksnog koraka. Krila su redizajnirana, i stajni trap je modifikovan. Armee de l’Air je testiranje prototipa završila u proleće 1938.godine. Kako je projekat imao dovoljno potencijala naručeno je 25 predserijskih primeraka. Proizvodnja je dodeljena SNCASO-ou, a u međuvremenu Bloh je u trup MB-150 ugradio motor Gnome Rhone 14N-07. Tokom priprema za proizvodnju predserijskih primeraka u fabrici SNCASO pokazalo se da je MB-150 nepodesan za masovnu proizvodnju. Stoga je avion još jednom modifikovan. Krilo je ponovo redizajnirano a ugrađen je motor Gnome Rhone 14N-11. Prototip novog aviona je označen kao MB-151 i poleteo je prvi put 18. avgusta 1938.godine. Naoružanje se sastojalo od dva topa kalibra 20mm i dva mitraljeza kalibra 7,5mm. U isto vreme Bloh je u MB-151 ugradio motor Gnome Rhone 14N-21 od 1030 KS, a nešto kasnije i jači motor 14N-25. Ovako modifikovan lovac je prvi put poleteo decembra 1938.godine, a prototip je označen kao MB-152.

Maketa MB 152 slika 1 Armee de l’Air, 4 Escadrille, GC II/1 Francuska, Couvron – Maj 1940

Nakon završetka ispitivanja u februaru 1939.godine naručeno je 400 primeraka MB-151 i MB-152. Proizvodnja novog lovca je išla vrlo sporo tako da je do aprila 1939.godine Armee de l’Air primila samo četiri primerka, a do 1.septembra 1939.godine je isporučeno svega 120. Nažalost, od ovog broja je čak 95 aviona bilo neupotrebljivo, jer nisu bile isporučene elise i dodatna oprema. U novembru se broj isporučenih aviona povećao na 358 od kojih 157 nije bilo operativno, zbog već navedenih problema.
Početkom septembra 1939.godine formirana je eksperimentalna eskadrila. Do kraja 1939.godine novim lovcem su opremljene još četiri lovačke grupe kao i jedna eskadrila Aeronavale. Zanimljivo je da je 1940.godine devet MB-152 prodato Grčkoj. Tokom nemačke ofanzive maja 1940.godine u operativnu službu su ušle još tri lovačke grupe opremljene sa MB-152. Pilotima koji su leteli na MB-152 je priznato obaranje skoro 100 aviona Luftwaffe. Iako je MB-152 bio sporiji, njegova čvrstina i pokretljivost su ga činili dostojnim protivnikom Bf-109E.

Maketa MB 152 slika 2 – Armee de l’Air, 4 Escadrille, GC II/1
Francuska, Couvron – Maj 1940

Nakon kapitulacije Francuske, snage Višija su zadržale MB-152 u operativnoj upotrebi u šest lovačkih grupa. Kada je izvršeno prenaoružavanje tri lovačke grupe lovcima D-520 raspoloživi MB-152 su prodati Rumuniji. Što se tiče daljeg razvoja MB-152 urađen je samo model MB-153 koji se od standardnog MB-152 razlikovao samo po motoru gde je umesto motora Gnome-Rhone ugrađen motor Pratt & Whitney R-1830-SC3-G od 1050 KS. Ukupno je proizvedeno oko 600 primeraka MB-152 u različitim varijantama.

U našoj kolekciji se nalazi maketa aviona iz sastava 4 Escadrille, GC II/1 Armee de l’Air. Ova jedinica je u maju 1940.godine bila stacionirana u Couvronu. Proizvođač makete je kompanija IXO.

Nacrt MB 152

Tehničko-letne karakteristike MB – 152

Motor: 1 x Gnome Rhone GN14N21 , 920 KS
Raspon krila: 10.50 m
Dužina: 9.10 m
Visina: 3.95 m
Težina: 2020 kg/2680 kg
Maksimalna brzina: 515 km/h
Brzina krstarenja: 450 km/h
Brzina penjanja: 5000 m za 7′
Plafon leta: 10000 m
Dolet: 640 km
Naoružanje: 2×20 mm + 2×7.5 mm
Posada: 1