OPŠTA PRAVILA

 • Dodirivanje eksponata je zabranjeno.
 • Deca mlađa od 12 godina mogu posetiti Muzej samo u pratnji odraslih lica.

ZABRANE

 • Nije dozvoljeno pušenje cigareta u svim prostorijama Muzeja maketa. Zabrana se odnosi i na elektronske cigarete.
 • Nije dozvoljeno konzumiranje hrane i pića u izložbenom prostoru Muzeja maketa.
 • Nije dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca u Muzej (zabrana se ne odnosi na psa vodiča osobe sa invaliditetom) .

OSTALA PRAVILA

 • Muzej maketa nije odgovoran za bilo koju štetu prema posetiocima, ukoliko je nastala šteta rezultat nepoštovanja navedenih Pravila ponašanja.
 • Molimo vas da vodite računa o ličnim predmetima. Muzej maketa ne snosi odgovornost za izgubljene stvari.
 • Dozvoljeno je samo fotografisanje bez blica i stativa, u određenim delovima izložbenog prostora. Fotografisanje i snimanje je dozvoljeno isključivo za ličnu upotrebu.
 • Molimo novinare i ostala zainteresovana lica, koja imaju za cilj fotografisanje i snimanje izložbenog prostora Muzeja u komercijalne svrhe, da se unapred najave slanjem upita na naš e-mail

POSEBNA PRAVILA ZA GRUPNE POSETE

 • Učitelji, nastavnici, profesori i pratioci grupa dece su zaduženi za disciplinu svojih članova grupe i odgovorni su za njihovu bezbednost tokom celog trajanja posete Muzeju maketa. Tokom obilaska Muzeja, pratioci grupa dece zaduženi su za pratnju svoje grupe i odgovorni za njihovo ponašanje i bezbednost.
 • U interesu bezbednosti, sigurnosti i dobrobiti svih naših posetilaca, molimo vas da se pridržavate ovih Pravila. Zakonske mere će biti preduzete protiv lica koja tokom posete ugrožavaju svoju i tuđu bezbednost. Svako kršenje Pravila ponašanja biće sankcionisano prekidom obilaska i napuštanjem Muzeja maketa.

Trudimo se da svakom našem posetiocu omogućimo što prijatniji boravak. U slučaju da posetilac pokaže nepoštovanje pravila ponašanja, muzejsko osoblje zadržava pravo da ga udalji sa izložbe.

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć dok ste u Muzeju, slobodno se obratite zaposlenima na info pultu. Nadamo se da ćete uživati u poseti Muzeju maketa.