Kina Čang Kaj Šeka je još od početka tridestih godina bila u stalnom sukobu sa Japanom. Ratna dejstva su pokazala značaj lovačke avijacije pa je doneta odluka da se konstruiše domaći lovac. Šef tehničke službe general-major Chu Chia-Gen je 1941.godine izradio projekat domaćeg lovca.

xpo-1a

X-PO, kako je avion označen, je u osnovi predstavljao pojednostavljen lovac Kertis P-36 (Curtiss Hawk 75). Avion je imao meštovitu konstrukciju. Trup je rađen od varenih čeličnih cevi, sa oplatom od šperpločom. Krila su imala tri ramenjače, i rađena su od drveta. Avion je trebao da pokreće zvezdasti motor Pratt & Whitney R-1830-S1C3-G Twin Wasp od 1.200KS. Planirano je da avion bude naoružan sa četiri topa od 20 mm u podkrilnim gonolama. A kako bi se avion osposobio i za bombarderske zadatke ispod trupa je trebalo da se montira nosač za bombe. Postojala je čak ideja da se ovaj avion koristi i kao obrušavajući bombarder.

Proizvodnja aviona je trebala da počne u fabrici broj.1 u Kunmingu, ali je zbog blizine fronta prototip je završen i testiran u Janglingu.

Prototip je prvi i poslednji let izveo 1943.godine. Avion je napravio krug iznad aerodroma a pilot je zatim odlučio da sleti. Kako je brzina aviona pri sletanju bila velika, došlo je do prevrtanja.

X-PO-kineski-lovac

Šteta na prototipu X-PO je bila velika, pa je avion otpisan, a ceo projekat je otkazan. Razlog za prekid daljeg razvoja je bio jednostavan, Kina je sve potrebne avione u to vreme mogla relativno lako da dobije od saveznika. A ne treba zaboraviti i da je Kertis P-36 1943.godine bio uglavnom povučen iz borbenih jedinica. Dokumentacija vezana za X-PO je samo delimično sačuvana.