Na internetu se na brojnim portalima može naći tekst o mađarskom mlaznom lovcu XNI-2 Kameleon s kraja II svetskog rata. Prema priči inžinjeri kompanije Manfred Weiss su 1944.godine dizajnirali jedan izuzetno neobičan avion.

Prema opisima par fotografija inžinjeri su uparili trup američkog P-51 i mlazne motore BMW 003 koji su montirani uz trup. Umesto krila P-51 su postavljena krila Ju 87 sa dvostrukim prelomom raspona 15 metara.

Kako su motori postavljeni na trup iza pilotske kabine, rep je modifikovan a horizontalne repne površine su postavljene visoko.

Kako je iz nosa uklonjen motor, tu su montirana dva topa od 30 mm MK 103. Dva mitraljeza od 12.7 mm su montirani na mestu usisnika za vazduh ispod trupa. Avion je na potkrilnim nosačima mogao da ponese dve bombe od po 250kg ili četiri rakete od 210mm. Stajni trap je imao četiri točka, dva na krajevima krila, i dva uvlačeća na trupu. Repni točak je imao znatno dužu nogu kako bi se avion izravnao.

Prototip je prvi let imao u oktobru 1944.godine, a na testiranju je postignuta maksimalna brzina od 800 km/h. Pošto su testovi bili ohrabrujući postoje indicije da je Nemačka obećala isporuku još 50 motora BMW 003. Istovremeno ovo bi značilo da je obezbeđeno oko 20 trupova P-51 što je bilo malo verovatno. Napredovanje sovjetskih trupa kroz Mađarsku početkom 1945.godine je sprečilo da proizvodnja XNI-2 Kameleon, kako je avion označen uopšte počne.

Prototip su navodno oborili američki lovci P-51 1.aprila iznad grada Linca što je bio kraj operativne službe Kameleona.

Da je ova priča istinita Mađarska bi postala postala treća zemlja u svetu koja je imala mlazne lovce, posle Nemačke i Velike Britanije.

U suštini se radilo o prvoaprilskoj šali koju je objavljena u Repülés Magazine. XNI-02 Kaméleon je pripremio György Punka. Koristeći krila Ju 87, trup P-51, kao i nos P-38, dok su motori preuzeti od makete Karavele. U redakciji časopisa maketa je potom fotografisana kako bi se montirale fotografije XNI-02 na stajanci.

Prvoaprilska šala se naravno otrgla kontroli a tekst o XNI-02 su preneli i brojni časopisi širom sveta.

A više o XNI-02 možete pročitati na sajtu www.plane-encyclopedia.com

Raspon krila: 15.00 m
Dužina: 9.95 m
Površina krila: 31.50 m2
Pogonska grupa: 2 BMW 003 sa 800 kg potiska svaki
Maksimalna brzina: 820 km/h
Brzina krstarenja: 720 km/h
Naoružanje: 2 topa od 30 mm i četiri mitraljeza 12.7 mm kao i 500 kg bombi